Dla rodziców

MINT oznacza matematykę, informatykę, nauki przyrodnicze i technikę. Zawód MINT, bez względu na to czy to proces edukacyjny czy studia, jest dobrze płatnym zawodem, o wysokim uznaniu społecznym.

© MINT in Mind

Wskażcie swojemu dziecku drogę w dobrą przyszłość

Zawody MINT są dla Państwa dzieci interesującymi perspektywami przyszłościowymi: w każdej kulturze są wspaniałe Panie i Panowie inżynierowe, Panie i Panowie wynalazcy. Możecie Państwo przyczynić się do tego, aby zainteresować swoje dziecko różnoraką paletą zawodów MINT.
.
Nawet, jeżeli sami nie wykonujecie zawodu MINT, możecie zmotywować swoje dziecko do zmierzenia się z tematyką MINT.

  • Zmotywujcie swoje dziecko, szczególnie dziewczynki, do zainteresowania się matematyką, informatyką, naukami przyrodniczymi i techniką. Dziewczynki są tak samo uzdolnione jak chłopcy – ważne jest natomiast wzmocnienie wiary w ich możliwości.
  • Zapytajcie Państwo, czego nauczyły się Wasze dzieci i pozwólcie im to wytłumaczyć. Zwracajcie Państwo uwagę, aby dzieci odrabiały swoje zadania domowe. I uczestniczcie w spotkaniach dla rodziców, organizowanych w szkole.
  • Pokażcie Państwo dzieciom, że matematyka, informatyka, nauki przyrodnicze i technika są konieczne do budowania domów, projektowania maszyn i leczenia chorób.
  • Zachęćcie Państwo swoje dzieci do uczestniczenia w ofertach MINT, dostępnych w danym regionie.

    .
    .

© KReMINTec

Bądź aktywny: Dowiedz się więcej

Szkoła kształcąca czy studia dla Państwa dziecka? A może obydwa te elementy? Pierwsze orientacyjne wyobrażenie można uzyskać dzięki Berufswegenavigator nawigatorowi ścieżki zawodowej na stronie Web – Pracownicy wykwalifikowani w przyszłości Fachkräfte für morgen.
.
Agencje pracy chętnie udzielą Państwu porad dotyczących różnych ofert kształcenia i ukierunkowania zawodowego:
BIZ Krefeld  &  BIZ MG/RKN
.
Proces kształcenia w zawodzie rzemieślniczym lub produkcyjnym jest pewnym rozwiązaniem na przyszłość, gdyż pracownicy wykwalifikowani w zawodach technicznych są zawsze poszukiwani.

Zaletą jest fakt, że wynagrodzenie w okresie kształcenia wypłacane jest przez przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa regionu można znaleźć np. na stronie CheckIn Berufswelt.
..
Uczniowie / uczennice 9./10.klasy szkoły głównej, szkoły realnej, gimnazjum lub szkoły ogólnej znajdą informacje na stronie planet-beruf.de.
Uczniowie / uczennice poziomu wyższego, klasy 12./13. mogą zasięgnąć informacji na stronie  abi.de.
.
Proces kształcenia i jednoczesnego zdobywania kwalifikacji lub kształcenia i jednoczesnego zdobywania tytułu mistrza i uzyskania tytułu licencjata łączą w sobie kształcenie zawodowe z równoległymi studiami
.
Dział poradnictwa wyższej szkoły Niederrhein chętnie udzieli informacji w tym zakresie: Studienberatung der Hochschule Niederrhein.
.
W razie chęci studiowania możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego zgodnie z federalną ustawą o pomocy szkoleniowej – informacje dostępne są na stronie: www.bafoeg-digital.de/ams/BAFOEG..
.
.
Edukacja zawodowa lub studia – jakie są widoki na przyszłość?
Zawód techniczny oferuje bardzo dobre możliwości kariery i oznacza bardzo dobre perspektywy w zakresie zarobków. Jeżeli technika jest dodatkowo elementem naszych zainteresowań i sprawia nam radość, to powstaje wyjątkowa mieszanka wspaniałych możliwości dotyczących pracy.
.
Istotnym jest, aby wiedzieć, że po okresie kształcenia z zaliczeniem egzaminu mistrzowskiego można studiować na studiach wyższego stopnia, także bez matury.

Zaciekawiony?

Czy Państwa dziecko szuka kolejnych wyzwań? Dalsze oferty pozaszkolnej edukacji MINT dostępne są na platformie kooperacyjnej, dostępnej w całym kraju MINT Community NRW
.
Wszystkie te oferty są bezpłatne. Porozmawiajcie Państwo o tym ze swoim dzieckiem.

Dodatkowo dostępne są video na stronie YouTube w wielu wersjach językowych, dotyczące tematyki zawodów MINT, które możecie Państwo obejrzeć wraz ze swoimi dziećmi. Wesprzecie Państwo swoje dziecko odkrywając świat razem z nim.